telefon alarmowy 9651

BIURO OCHRONY MIENIA "TEZET"

koncesja MSWiA

41-902 Bytom, ul. Józefczaka 29 tel./fax 032 281-55-55 tel. 032 281-58-16

Ochrona osób i mieniaJedną z podstawowych działalności Biura Ochrony Mienia „TEZET” jest ochrona stała ochrona fizyczna obiektów. Obecnie mamy podpisane umowy w tym zakresie z wieloma podmiotami gospodarczymi.

Ochraniane przez nas obiekty są zróżnicowane pod względem wielkości jak i stopnia ich zagrożenia. Każdorazowo ustalamy ze Zleceniodawcą sposób i zakres ochrony i dostosowujemy go do istniejących planów ochrony (na życzenie klienta możemy takie plany opracować), zaleceń i uwag Zleceniodawcy. Przedstawiamy szczegółowe rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia poszczególnych posterunków ochrony i obowiązków agentów ochrony.

Każdy z ochranianych obiektów jest nadzorowany przez wyznaczonego koordynatora, a dodatkowo nasze całodobowe grupy interwencyjne kontrolują prawidłowość pełnienia służby przez naszych agentów. Grupy interwencyjne są ponadto wykorzystywane w wypadkach naruszenia porządku lub popełnienia przestępstwa na terenie chronionym.

Gwarantujemy instalację w obiektach łączności radiowej umożliwiającej pracownikom ochrony stały kontakt z Dyżurnym Stanowiska Kierowania Biura „TEZET” jak również z grupami interwencyjnymi.

Istnieje również możliwość podłączenia istniejących u klienta systemów alarmowych pod całodobowy monitoring drogą radiową lub telefoniczną kontrolowany przez Dyżurnych Biura „TEZET”. W wypadkach wystąpienia sygnałów alarmowych wysyłamy na miejsce zdarzenia grupy interwencyjne, powiadamiamy najbliższą jednostkę Policji i wyznaczone osoby przez Zleceniodawcę.

Agenci ochrony mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, większość posiada licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia. Posiadają jednolite umundurowanie, wyposażenie i identyfikatory firmy.

zdjęcie1 zdjęcie2 zdjęcie3 zdjęcie4 zdjęcie5 zdjęcie6 zdjęcie7
zdjęcie1 zdjęcie2 zdjęcie3 zdjęcie4 zdjęcie5 zdjęcie6 zdjęcie7