telefon alarmowy 9651

BIURO OCHRONY MIENIA "TEZET"

koncesja MSWiA

41-902 Bytom, ul. Józefczaka 29 tel./fax 032 281-55-55 tel. 032 281-58-16

Dobór i szkolenie pracowników


„TEZET” przywiązuje szczególną wagę odnośnie doboru pracowników poprzez szczegółową weryfikację w zakresie:

 • niekaralności,
 • przydatności zdrowotnej,
 • przydatności zawodowej,
 • walorów moralnych (w wielu przypadkach popartych wywiadem środowiskowym),
 • kultury osobistej.


Stan i struktura załogi oraz zaplecza technicznego

Biuro Ochrony Mienia „TEZET” zatrudnia ponad 100 pracowników o wysokich kwalifikacjach, w tym agentów ochrony z licencjami I i II stopnia przeszkolonych w zakresie zabezpieczenia mienia, ochrony osób, konwojowania wartości pieniężnych oraz usług detektywistycznych, którzy praktykę i umiejętności zdobywali w specjalistycznych służbach MSW i A oraz MON.

Nad prawidłowym przebiegiem ochrony osób i mienia na poszczególnych obiektach odpowiadają wyznaczeni pełnomocnicy posiadający licencje stopnia II. Dodatkowo wykorzystywane w tym zakresie są również grupy interwencyjne wyposażone w oznakowane samochody służbowe Biura Ochrony Mienia „TEZET”.

Siedziba Biura „TEZET” znajduje się w centrum Bytomia przy ul. Józefczaka 29.

Biuro posiada całodobowe stanowisko kierowania z własną łącznością radiową.

Wszystkie chronione przez nas obiekty posiadają łączność radiową ze stanowiskiem kierowania.

W wypadku wybrania przez Państwa naszej oferty – gwarantujemy zamontowanie na chronionych obiektach radiostacji przenośnych umożliwiających łączność z Biurem.

Od czerwca 1995r. został wdrożony system elektronicznego zabezpieczenia i monitorowania obiektów drogą radiową i telefoniczną w Biurze „TEZET”. Obecnie monitorujemy ponad 300 obiektów, między innymi sklepy jubilerskie, hurtownie, kantory, salony samochodowe, restauracje, mieszkania prywatne, a także podstacje telefoniczne i inne obiekty w Telekomunikacji Polskiej S.A. Istnieje również możliwość podłączenia Państwa obiektów pod istniejący monitoring. Od września 2000r. rozszerzyliśmy nasze usługi o satelitarny system monitorowania pojazdów.

Na wyposażeniu technicznym Biuro posiada 10 samochodów zarówno oznakowanych jak i operacyjnych. Cztery z tych samochodów są pojazdami przystosowanymi i spełniającymi wszystkie wymogi formalne do konwojowania wartości pieniężnych do 20 jednostek obliczeniowych. Wszystkie samochody mają zainstalowane radiostacje oraz telefony komórkowe.

Pracownicy posiadający licencje wyposażeni są w broń palną jak również gazową.

W obiektach ze względu na ich obszar lub wysoki stopień zagrożenia wykorzystujemy w patrolach i obchodach psy służbowe.

Pracownicy ochrony Biura „TEZET” na posterunkach wyposażeni są w specjalistyczny sprzęt:

 • przenośną radiostację,
 • latarki halogenowe,
 • szperacze halogenowe,
 • ręczne miotacze gazowe,
 • paralizatory elektryczne,
 • broń gazową.


„TEZET” dbając o wysoki poziom profesjonalizmu zapewnia pracownikom uzyskanie wiedzy poprzez szkolenie w zakresie:

 • ogólnych zasad ochrony obiektów,
 • sposobu reagowania w przypadku zagrożeń terrorystycznych,
 • podstawowych sposobów i technik interwencji,
 • zasad obsługi systemów łączności,
 • zasad obsługi systemów alarmowych,
 • zasad obsługi i użycia broni,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 • przepisów bhp i ppoż.
zdjęcie1 zdjęcie2 zdjęcie3 zdjęcie4 zdjęcie5 zdjęcie6 zdjęcie7
zdjęcie1 zdjęcie2 zdjęcie3 zdjęcie4 zdjęcie5 zdjęcie6 zdjęcie7