telefon alarmowy 9651

BIURO OCHRONY MIENIA "TEZET"

koncesja MSWiA

41-902 Bytom, ul. Józefczaka 29 tel./fax 032 281-55-55 tel. 032 281-58-16

Monitoring elektronicznyOdnotowując fakt niepokojącego wzrostu przestępczości kryminalnej, a zwłaszcza tej skierowanej przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu proponujemy Państwu nawiązanie współpracy z naszą firmą – Biurem Ochrony Mienia „TEZET” z siedzibą w Bytomiu ul. Józefczaka 29.

Jak wykazują wyniki ośrodków badania opinii publicznej najbardziej jesteśmy zaniepokojeni brutalnością postępowania przestępców, niskim procentem wykrywalności przestępstw przez Policję, a także niestety niewydolnością naszego systemu sprawiedliwości. Nie musicie Państwo być jednak bezradni wobec pojawiających się zagrożeń. Należy działać prewencyjnie – czyli nie dopuścić do sytuacji prowokujących możliwości popełnienia przestępstwa, odstraszyć ewentualnych napastników, a w sytuacjach ekstremalnych odeprzeć ich atak.

Dlatego oferujemy Państwu pakiet usług zapewniających wzrost poczucia bezpieczeństwa, azwłaszcza gwarantowaną ochronę sklepów, magazynów, mieszkań i domów jednorodzinnych, biur, kantorów i wszelkich innych obiektów o znacznej wartości. Jest to elektroniczna ochrona Państwa mienia poprzez system monitorowania sygnałówalarmowych drogą telefoniczną lub radiową. Wszystkie stosowane przez nas urządzenia posiadają światowe, a także krajowe atesty zapewniające bezawaryjne ich funkcjonowanie, co potwierdziła wieloletnia praktyka. Uzupełnieniem elektronicznego zabezpieczenia obiektówsą nasze grupy interwencyjne, pracujące w systemie całodobowym i wyposażone w oznakowane samochody służbowe. Ich wykorzystanie jest koordynowane przez dyżurnych stanowiska kierowania. W wypadku wystąpienia jakiegokolwiek alarmu wygenerowanego przez systemy zabezpieczeń – grupy interwencyjne są natychmiast wysyłane do ochranianego przez nas obiektu. Czasdojazdu naszych grup interwencyjnych do obiektów dla centrum Bytomia nie przekracza 3-5 minut, dla pozostałych dzielnic 10-15 minut. Ponadto powiadamiamy o zdarzeniu najbliższą jednostkę Policji i osoby wskazane przez Zleceniodawcę.

Kiedy zaczynaliśmy naszą działalność w sferze zabezpieczania obiektów systemem elektronicznego monitorowania przez nasze Centrum, spotkaliśmy się ze strony podmiotów gospodarczych z – nazwijmy to – pewną rezerwą. Po czterech latach Biuro Ochrony Mienia „TEZET” ochrania elektronicznie i przy wykorzystaniu własnych grup interwencyjnych ponad 200 obiektów w Bytomiu i ościennych miastach. Dzięki skutecznej interwencji naszych agentów ochrony udaremniono popełnienie wielu przestępstw, a także ujęto razem z funkcjonariuszami Policji niedoszłych sprawców włamań i kradzieży mienia.

zdjęcie1 zdjęcie2 zdjęcie3 zdjęcie4 zdjęcie5 zdjęcie6 zdjęcie7
zdjęcie1 zdjęcie2 zdjęcie3 zdjęcie4 zdjęcie5 zdjęcie6 zdjęcie7