telefon alarmowy 9651

BIURO OCHRONY MIENIA "TEZET"

koncesja MSWiA

41-902 Bytom, ul. Józefczaka 29 tel./fax 032 281-55-55 tel. 032 281-58-16

Konwojowanie wartości pieniężnychBiuro Ochrony Mienia „TEZET” wykonuje usługi konwojowania wartości pieniężnych do 24 obiektów. Wszyscy konwojenci wykonujący ten rodzaj usługi przeszli odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie i posiadają licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia.

Wszystkie samochody używane przez Biuro Ochrony Mienia „TEZET” odpowiadają warunkom technicznym pojazdów przystosowanych do konwojowania wartości pieniężnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Konwojenci wyposażeni są zarówno w broń palną maszynową, jak i broń palną krótką, a także kamizelki kuloodporne, łączność radiową, telefony komórkowe i hełmy. W skład konwoju wchodzi co najmniej dwóch agentów ochrony (konwojentów) z bronią palną.

zdjęcie1 zdjęcie2 zdjęcie3 zdjęcie4 zdjęcie5 zdjęcie6 zdjęcie7
zdjęcie1 zdjęcie2 zdjęcie3 zdjęcie4 zdjęcie5 zdjęcie6 zdjęcie7